top of page
  • Ying

ทำบุญไหว้พระ 5 วัด อยุธยาเสริมสิริมงคลในชีวิต🙏🙏🙏

เมื่อพูดถึงอยุธยาแน่นอนว่า ทุกคนก็ต้องนึกถึงเมืองแห่งประวัติศาสตร์ วัดหรือเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา วันนี้เราจะพาไปไหว้พระ 5 วัด ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตกันจ้า🙂🙂

1. วัดใหญ่ชัยมงคล เดิมชื่อ วัดป่าแก้ว หรือ วัดเจ้าไท เป็นวัดที่มีความเก่าแก่วัดหนึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยา สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นคือ เจดีย์ที่สูงที่สุดในอยุธยา ที่เชื่อกันว่า ได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ภายในได้มีการค้นพบชัยมงคลคาถาบรรจุอยู่ ภายในพระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชัยมงคล พระประธานที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัด


⏰เวลาทำการ เปิดทุกวัน 08.00 – 17.00

📍 ที่อยู่ 40/3 หมู่ที่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา


2. วัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานี ภายในพระอุโบสถที่ประดิษฐานของ พระพุทธไตรรัตนนายก เป็นพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยขนาดใหญ่ และใหญ่ที่สุดในพระนครศรีอยุธยา รู้จักกันในหมู่พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนว่า หลวงพ่อซำปอกง


⏰เวลาทำการ เปิดทุกวัน 07.00 – 18.00

📍 ที่อยู่ 2 หมู่ที่ 12 อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


3. วัดมหาธาตุ เป็นหนึ่งในวัดในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีความสำคัญยิ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยา เพราะเป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมธาตุใจกลางพระนคร จุดเด่นของวัดนี้คือ พระพุทธรูปหินทรายเหลือแค่ส่วนเศียร ที่ถูกโอบล้อมด้วยรากโพ


⏰เวลาทำการ เปิดทุกวัน 08.30-16.30

📍 ที่อยู่ ตำบล ท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


4. วัดไชยวัฒนาราม เป็นหนึ่งในโบราณสถานของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก สถาปัตยกรรมบางส่วนรับอิทธิพลมาจากศิลปะขอม โดยจำลองมาจากปราสาทนครวัด คือ มีปรางค์ประธานและปรางค์มุมอยู่บนฐานเดียวกัน บริเวณตรงกลางของพื้นที่ และรายล้อมด้วยปรางค์บริวาร อีก 4 องค์


⏰เวลาทำการ เปิดทุกวัน 08.30 – 16.30

📍 ที่อยู่ ตำบล บ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


5. วัดพระศรีสรรเพชญ์ สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ.2035 โดยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อดีตเป็นวัดหลวงประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา จุดเด่นของวัดนี้คือ เจดีย์ทรงลังกา จำนวน 3 องค์ที่วางตัวเรียงยาวเป็นประธานของวัด เป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (องค์ที่ ๑ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก) และพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓ (องค์ที่ ๒ ตรงกลาง) ส่วนเจดีย์อีกองค์หนึ่ง (องค์ที่ ๓ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก) เป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมอัฐิสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒


⏰เวลาทำการ เปิดทุกวัน 08.30 – 16.30

📍 ที่อยู่ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


แต่ละวัดก็จะมีประวัติความเป็นมา ความสำคัญที่แตกต่างกันออกไป ยังไงไปไหว้พระ เข้าวัดก็อย่าลืมเรื่องการแต่งกายให้สุภาพกันด้วยนะคะ😊 คราวหน้าเราจะพาไปที่ไหนอย่าลืมติดตามกันน้า


#randomtravelasia #thailand #Ayutthaya #วัดอยุธยา #ไหว้พระอยุธยา #พระนครศรีอยุธยาดู 235 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page